maandag 7 maart 2011

Wereld Downsyndroom Dag

Op 21 maart is het weer Wereld Downsyndroom Dag (inderdaad: 21/3 - trisomie 21, snapt u 'm?): één dag per jaar waarin iets langer wordt stilgestaan bij het Syndroom van Down en waarin nog eens extra aandacht wordt gevraagd voor de talenten en mogelijkheden van mensen met Down. 

Het thema is dit jaar 'Downsyndroom in Beeld. Welk beeld heerst er over Down en hoe kunnen we dat beïnvloeden? 
De Stichting Downsyndroom zet zich al jaren in voor een positiever beeld over Down en strijdt voor inclusie. Zij zeggen zelf hierover:
"Onder inclusie wordt verstaan: het kunnen en mogen participeren in de samenleving. Daar zitten twee kanten aan. Aan de ene kant kunnen mensen met Downsyndroom door interventies gericht op ontwikkeling beter worden toegerust om mee te doen aan allerlei gewone activiteiten. Aan de andere kant, en dat is een principieel punt, is inclusie het tegengestelde van exclusie oftewel buitensluiting. Inclusie is een welbewuste keuze voor het toegankelijk maken van gewone omgevingen voor mensen met een belemmering door aanpassingen en voldoende ondersteuning. Het vraagt dus iets van ons allemaal en niet alleen van degenen met een belemmering. De SDS heeft voor mensen met Downsyndroom de uitdrukkelijke wens dat zij zo veel mogelijk gebruik mogen maken van gewone kinderopvang, regulier onderwijs, gewone sport- en vrijetijdsclubs, wonen in de wijk en werken in de samenleving. Daartoe zijn er in opdracht van de SDS onder andere voorlichtingsfilms over inclusie op school, op het werk en bij het wonen gemaakt. Maar, mocht de inclusie in bepaalde gevallen -om welke reden dan ook- niet gerealiseerd zijn, dan staat de SDS uiteraard ook voor een optimalisering van de kwaliteit van bestaan van de betrokkenen."

Ook is er dit jaar weer een postercampagne, van Ami hebben we deze prachtige posters laten maken:


U mag de posters gerust een keer of 3x21=63 uitprinten en er de voorgevel van uw huis mee behangen..... 

PS: meer mooie posters vind u hier